گوارانی راهنمای تلفظ

[Avañe'ẽ (Guarani) ]

پيوستن به تلفظ های گوارانی

  • شمار متكلمان: 5.800.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 77
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 539
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 72
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه