گالیسی راهنمای تلفظ

[Galego]

پيوستن به تلفظ های گالیسی

  • شمار متكلمان: 3.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 302
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 6.797
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 5.440
  • گالیسی عكس از Luis Hernandez