گالیسی راهنمای تلفظ

[Galego]

پيوستن به تلفظ های گالیسی

  • شمار متكلمان: 3.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 297
  • واژه‌های تلفظ شده: 6.772
  • واژه‌های تلفظ نشده: 5.472
  • گالیسی عكس از Luis Hernandez