فرهنگ لغت تلفظ گاليك اسكاتلندی

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (گاليك اسكاتلندی) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به گاليك اسكاتلندی

  • cat تلفظ cat
  • e تلفظ e
  • fear تلفظ fear
  • can تلفظ can
  • long تلفظ long
  • toll تلفظ toll
  • goodbye تلفظ goodbye
  • air تلفظ air
  • Sean تلفظ Sean
  • each تلفظ each

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (گاليك اسكاتلندی) را تلفظ کنید؟