ایرلندی راهنمای تلفظ

[Gaeilge]

پيوستن به تلفظ های ایرلندی

  • شمار متكلمان: 94.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.553
  • واژه‌های تلفظ شده: 14.433
  • واژه‌های تلفظ نشده: 569
  • ایرلندی عكس از Brendan
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه