ایرلندی راهنمای تلفظ

[Gaeilge]

پيوستن به تلفظ های ایرلندی

  • شمار متكلمان: 94.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.533
  • واژه‌های تلفظ شده: 14.205
  • واژه‌های تلفظ نشده: 537
  • ایرلندی عكس از Brendan