ایرلندی راهنمای تلفظ

[Gaeilge]

پيوستن به تلفظ های ایرلندی

  • شمار متكلمان: 94.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.588
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 14.610
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 1.088
  • ایرلندی عكس از Brendan
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه