فریزی غربی راهنمای تلفظ

[Frysk]

پيوستن به تلفظ های فریزی غربی

  • شمار متكلمان: 500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 39
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.030
  • واژه‌های تلفظ نشده: 351