فریزی غربی راهنمای تلفظ

[Frysk]

پيوستن به تلفظ های فریزی غربی

  • شمار متكلمان: 500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 38
  • واژه‌های تلفظ شده: 287
  • واژه‌های تلفظ نشده: 416