فرهنگ لغت تلفظ فرانكو پرووانسال

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (فرانكو پرووانسال) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به فرانكو پرووانسال

  • 1 تلفظ 1
  • question تلفظ question
  • 3 تلفظ 3
  • sign تلفظ sign
  • place تلفظ place
  • or تلفظ or
  • strange تلفظ strange
  • vote تلفظ vote
  • rue تلفظ rue
  • aa تلفظ aa

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (فرانكو پرووانسال) را تلفظ کنید؟