استونیایی راهنمای تلفظ

[Eesti]

پيوستن به تلفظ های استونیایی

  • شمار متكلمان: 1.100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 294
  • واژه‌های تلفظ شده: 9.754
  • واژه‌های تلفظ نشده: 4.030
  • استونیایی عكس از Poco a poco