استونیایی راهنمای تلفظ

[Eesti]

پيوستن به تلفظ های استونیایی

  • شمار متكلمان: 1.100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 332
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 10.587
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 3.645
  • استونیایی عكس از Poco a poco