استونیایی راهنمای تلفظ

[Eesti]

پيوستن به تلفظ های استونیایی

  • شمار متكلمان: 1.100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 304
  • واژه‌های تلفظ شده: 10.096
  • واژه‌های تلفظ نشده: 3.477
  • استونیایی عكس از Poco a poco