فرهنگ لغت تلفظ دانمارکی

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (دانمارکی) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

دانمارکی: محتوای مفید

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به دانمارکی

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (دانمارکی) را تلفظ نمایید؟