فرهنگ لغت تلفظ دانمارکی

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (دانمارکی) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

دانمارکی: محتوای مفید

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به دانمارکی

  • hej تلفظ hej
  • en تلفظ en
  • tak تلفظ tak
  • 12 تلفظ 12
  • orange تلفظ orange
  • tre تلفظ tre
  • BMW تلفظ BMW
  • fire تلفظ fire
  • ti تلفظ ti
  • Christian تلفظ Christian

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (دانمارکی) را تلفظ نمایید؟