فرهنگ لغت تلفظ دانمارکی

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (دانمارکی) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

دانمارکی: محتوای مفید

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به دانمارکی

  • hej تلفظ hej
  • orange تلفظ orange
  • 12 تلفظ 12
  • tak تلفظ tak
  • en تلفظ en
  • boulevard تلفظ boulevard
  • BMW تلفظ BMW
  • fire تلفظ fire
  • ti تلفظ ti
  • tre تلفظ tre

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (دانمارکی) را تلفظ کنید؟