چوواشی راهنمای تلفظ

[Чӑваш]

پيوستن به تلفظ های چوواشی

  • شمار متكلمان: 1.330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 40
  • واژه‌های تلفظ شده: 5.160
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.029
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه