فرهنگ لغت تلفظ چوواشی

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (چوواشی) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به چوواشی

  • 5 تلفظ 5
  • ant تلفظ ant
  • 18 تلفظ 18
  • 15 تلفظ 15
  • 11 تلفظ 11
  • 3 تلفظ 3
  • 17 تلفظ 17
  • 2013 تلفظ 2013
  • 30 تلفظ 30
  • 13 تلفظ 13

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (چوواشی) را تلفظ کنید؟