چوواشی راهنمای تلفظ

[Чӑваш]

پيوستن به تلفظ های چوواشی

  • شمار متكلمان: 1.330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 39
  • واژه‌های تلفظ شده: 5.161
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.027
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه