فرهنگ لغت تلفظ پویای سانان مین

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (پویای سانان مین) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به پویای سانان مین

  • 一 تلفظ
  • 北京 تلفظ 北京
  • 二 تلفظ
  • 八 تلفظ
  • 花 تلفظ
  • 草 تلفظ
  • 鸡 تلفظ

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (پویای سانان مین) را تلفظ کنید؟