چینی جین راهنمای تلفظ

[晋语]

پيوستن به تلفظ های چینی جین

  • شمار متكلمان: 45.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 225
  • واژه‌های تلفظ شده: 495
  • واژه‌های تلفظ نشده: 626