چچنی راهنمای تلفظ

[Нохчийн]

پيوستن به تلفظ های چچنی

  • شمار متكلمان: 1.330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 91
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 1.336
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 2.626
  • چچنی عكس از Vladimer Shioshvili
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه