فرهنگ لغت تلفظ مین دونگ

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (مین دونگ) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به مین دونگ

  • 再见 تلفظ 再见
  • 5 تلفظ 5
  • 8 تلفظ 8
  • 3 تلفظ 3
  • 4 تلفظ 4
  • 1 تلفظ 1
  • 日本 تلفظ 日本
  • 谢谢 تلفظ 谢谢
  • 水 تلفظ
  • ø تلفظ ø

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (مین دونگ) را تلفظ کنید؟