مین دونگ راهنمای تلفظ

[闽东语]

پيوستن به تلفظ های مین دونگ

  • شمار متكلمان: 9.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 41
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 1.903
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 2.223