بوسنیایی راهنمای تلفظ

[Bosanski]

پيوستن به تلفظ های بوسنیایی

  • شمار متكلمان: 2.500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 178
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 2.106
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 3.952
  • بوسنیایی عكس از CJ