برتون راهنمای تلفظ

[Brezhoneg]

پيوستن به تلفظ های برتون

  • شمار متكلمان: 300.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 74
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 1.975
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 2.515
  • برتون عكس از XIIIfromTOKYO