برتون راهنمای تلفظ

[Brezhoneg]

پيوستن به تلفظ های برتون

  • شمار متكلمان: 300.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 69
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.970
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.482
  • برتون عكس از XIIIfromTOKYO