تبتی راهنمای تلفظ

[བོད་ཡིག]

پيوستن به تلفظ های تبتی

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 87
  • واژه‌های تلفظ شده: 195
  • واژه‌های تلفظ نشده: 505
  • تبتی عكس از Antoine Taveneaux
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه