تبتی راهنمای تلفظ

[བོད་ཡིག]

پيوستن به تلفظ های تبتی

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 88
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 194
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 547
  • تبتی عكس از Antoine Taveneaux
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه