بنگالی راهنمای تلفظ

[বাংলা]

پيوستن به تلفظ های بنگالی

  • شمار متكلمان: 260.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 488
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 4.973
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 58
  • بنگالی عكس از Public domain
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه