بیهاری راهنمای تلفظ

[भोजपुरी]

پيوستن به تلفظ های بیهاری

  • شمار متكلمان: 25.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 7
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 6
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 49