بلغاری راهنمای تلفظ

[Български]

پيوستن به تلفظ های بلغاری

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.108
  • واژه‌های تلفظ شده: 25.347
  • واژه‌های تلفظ نشده: 11
  • بلغاری عكس از Tuncay
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه