بلغاری راهنمای تلفظ

[Български]

پيوستن به تلفظ های بلغاری

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.203
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 25.659
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 21
  • بلغاری عكس از Tuncay
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه