فرهنگ لغت تلفظ بلاروسی

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (بلاروسی) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به بلاروسی

  • Albert Einstein تلفظ Albert Einstein
  • 1 تلفظ 1
  • Minsk تلفظ Minsk
  • 100 تلفظ 100
  • 3 تلفظ 3
  • a تلفظ a
  • 4 تلفظ 4
  • ы تلفظ ы
  • 7 تلفظ 7
  • 12 تلفظ 12

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (بلاروسی) را تلفظ کنید؟