بلاروسی راهنمای تلفظ

[Беларуская]

پيوستن به تلفظ های بلاروسی

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 264
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 14.076
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 50.676
  • بلاروسی عكس از A Kostichev
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه