باشكير راهنمای تلفظ

[Башҡорт]

پيوستن به تلفظ های باشكير

  • شمار متكلمان: 1.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 44
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 15.940
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 540
  • باشكير عكس از Sergey Prokudin-Gorsky