فرهنگ لغت تلفظ باشكير

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (باشكير) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به باشكير

  • 70 تلفظ 70
  • 17 تلفظ 17
  • 11 تلفظ 11
  • 13 تلفظ 13
  • 1 تلفظ 1
  • 30 تلفظ 30
  • 40 تلفظ 40
  • 100 تلفظ 100
  • 15 تلفظ 15
  • 14 تلفظ 14

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (باشكير) را تلفظ کنید؟