فرهنگ لغت تلفظ باشكير

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (باشكير) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به باشكير

 • 70 تلفظ
  70
 • 1 تلفظ
  1
 • 11 تلفظ
  11
 • 17 تلفظ
  17
 • 13 تلفظ
  13
 • 100 تلفظ
  100
 • 40 تلفظ
  40
 • 30 تلفظ
  30
 • 14 تلفظ
  14
 • 15 تلفظ
  15

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (باشكير) را تلفظ کنید؟