باشكير راهنمای تلفظ

[Башҡорт]

پيوستن به تلفظ های باشكير

  • شمار متكلمان: 1.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 40
  • واژه‌های تلفظ شده: 15.852
  • واژه‌های تلفظ نشده: 546
  • باشكير عكس از Sergey Prokudin-Gorsky
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه