فرهنگ لغت تلفظ آذری

جستجو نمایید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (آذری) را تلفظ کنید. با راهنمایی های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ های بیشتر کنکاش شده به آذری

  • 1 تلفظ 1
  • 12 تلفظ 12
  • 13 تلفظ 13
  • 6 تلفظ 6
  • 2 تلفظ 2
  • 120 تلفظ 120
  • salam تلفظ salam
  • status تلفظ status
  • 101 تلفظ 101
  • London تلفظ London

نمايش همه

آیا مایلید واژه‏ ها و عبارات زبان (آذری) را تلفظ نمایید؟