آذری راهنمای تلفظ

[Azərbaycan dili / آذربايجان ديلی]

پيوستن به تلفظ های آذری

  • شمار متكلمان: 35.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 397
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 11.255
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 8
  • آذری عكس از Public domain