آفریکانس راهنمای تلفظ

[Afrikaans]

پيوستن به تلفظ های آفریکانس

  • شمار متكلمان: 13.200.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 442
  • واژه‌های تلفظ‌شده: 5.633
  • واژه‌های تلفظ‌نشده: 852
  • آفریکانس عكس از Vaiz Ha