آديگان راهنمای تلفظ

[адыгэбзэ]

پيوستن به تلفظ های آديگان

  • شمار متكلمان: 1.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 38
  • واژه‌های تلفظ شده: 435
  • واژه‌های تلفظ نشده: 31