امكانات ويراستاران

اين‌ها امكاناتی‌ست كه برای ويراستاران فوروو وجود دارد. می‌خواهيد امتحان كنيد؟ درخواست دهيد.

ما چه انتظاراتی از ويراستاران داريم؟

لازم نيست كار چندان متفاوتی نسبت به آن‌چه پيش از اين انجام می‌داديد بكنيد. ويراستاران كسانی هستند كه مدتی از وقت‌شان را صرف فوروو كرده‌اند، و ما معتقديم كه به اين پروژه علاقه‌مند هستند. اگر به نحوه‌ی كار ابزارهای فوروو آگاهی داشته باشيد، با ويراستار شدن در فوروو توانايی اصلاح اشتباهاتی را خواهيد داشت که دیگر کاربران سبب شده‌اند.

در مقام ويراستار امكانات زير را در اختيار خواهيد داشت:

١. افزودن چندين واژه در آن واحد

بله! يک كادر بزرگ برای ثبت هر تعداد واژه كه می‌خواهيد.

٢. تصحيح واژه‌ها

می‌توانيد كلمه‌ای را حذف كنيد يا زبا‌ن‌اش را تغيير دهيد. هم‌چنين می‌توانيد املاء واژه‌ها را تغيير دهيد.

٣. تصحيح تلفظ‌ها

می‌توانيد تلفظ‌های نادرست، بی‌كيفيت، و با لهجه‌ی بد را حذف كنيد.

٤. برچسب‌ها

می‌توانيد برچسب‌های مربوط به هر واژه را حذف يا اصلاح کنید يا برچسب جديدی بیفزایید.

٥. گزارش تخلفات

دسترسی به گزارش‌های كاربران.

٦. تالار گفتگو

دست‌رسی به تالار گفتگوی ويژه‌ی ويراستاران.

٧. كردار نيک

فراموش نكنيد كه شما دارید بزرگ‌ترين بانک تلفظ در جهان را می‌سازید. چنين چيزی بايد خوب و کامل باشد.