សម្តេច چگونه تلفظ می‌شود

افزودن دسته به សម្តេច

សម្តេច در انتظار تلفظ هستند در:
  • ضبط تلفظ សម្តេច សម្តេច [km] آیا می‌دانید چگونه "សម្តេច" را تلفظ کنید؟

واژه‌ی اتفاقی: រកមិនឃើញខ្ញុំក្រឡេកមើលសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំសប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់​ខ្ញុំពិបាក ចិត្តណាស់