دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/06/2012 computerized [en] computerized تلفظ 0 رأی
18/06/2012 performative [en] performative تلفظ 0 رأی
18/06/2012 economizing [en] economizing تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Kantian [en] Kantian تلفظ 0 رأی
18/06/2012 fast-food [en] fast-food تلفظ 0 رأی
18/06/2012 andrew greeley [en] andrew greeley تلفظ 0 رأی
18/06/2012 virtualdub [en] virtualdub تلفظ 0 رأی
18/06/2012 weatherford [en] weatherford تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/06/2012 room attendant [en] room attendant تلفظ 0 رأی
18/06/2012 heats [en] heats تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Imogen Thomas [en] Imogen Thomas تلفظ 0 رأی