دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/02/2013 baguette [fr] baguette تلفظ 0 رأی
03/02/2013 Chantilly [fr] Chantilly تلفظ 0 رأی
03/02/2013 la tour Eiffel [fr] la tour Eiffel تلفظ 1 رأی
03/02/2013 J'ai faim [fr] J'ai faim تلفظ 0 رأی
03/02/2013 mise-en-place [fr] mise-en-place تلفظ 1 رأی
03/02/2013 l'ongle [fr] l'ongle تلفظ 0 رأی
03/02/2013 en voilà du joli [fr] en voilà du joli تلفظ 0 رأی