دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/03/2009 Sinop [tr] Sinop تلفظ 0 رأی
24/03/2009 yoğurt [tr] yoğurt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/03/2009 Dalmacija [hr] Dalmacija تلفظ 0 رأی
24/03/2009 baklava [tr] baklava تلفظ 0 رأی
24/03/2009 sabah [tr] sabah تلفظ 0 رأی
24/03/2009 gazete [tr] gazete تلفظ 0 رأی
24/03/2009 Crikvenica [hr] Crikvenica تلفظ -1 رأی
24/03/2009 Drvenik Mali [hr] Drvenik Mali تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/03/2009 Drvenik [hr] Drvenik تلفظ 0 رأی
24/03/2009 Safranbolu [tr] Safranbolu تلفظ 0 رأی