دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/07/2009 Akinwande Oluwole Soyinka [yo] Akinwande Oluwole Soyinka تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/07/2009 bawoni [yo] bawoni تلفظ 0 رأی
24/07/2009 Ibadan [yo] Ibadan تلفظ 0 رأی
24/07/2009 Nsukka [yo] Nsukka تلفظ 0 رأی
24/07/2009 Chinua Achebe [yo] Chinua Achebe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/07/2009 Jesu Kristi [yo] Jesu Kristi تلفظ 0 رأی
24/07/2009 Se´ dada ni? [yo] Se´ dada ni? تلفظ -1 رأی
14/03/2009 Ojukwu [ig] Ojukwu تلفظ 0 رأی
14/03/2009 Enugu [ig] Enugu تلفظ 0 رأی
13/03/2009 Ikechukwu Uche [ig] Ikechukwu Uche تلفظ 0 رأی
12/03/2009 omolara [yo] omolara تلفظ -1 رأی
12/03/2009 Oyeyemi [yo] Oyeyemi تلفظ 0 رأی
12/03/2009 Abùjá [yo] Abùjá تلفظ 0 رأی