دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/03/2012 Wurmfraß [de] Wurmfraß تلفظ 0 رأی
30/03/2012 Taschenuhr [de] Taschenuhr تلفظ 0 رأی
30/03/2012 Soundkarte [de] Soundkarte تلفظ 0 رأی
30/03/2012 Bartwuchs [de] Bartwuchs تلفظ 0 رأی
30/03/2012 Wurstbrot [de] Wurstbrot تلفظ 0 رأی
30/03/2012 Krümelmonster [de] Krümelmonster تلفظ 0 رأی
30/03/2012 Kollisionsabfrage [de] Kollisionsabfrage تلفظ 0 رأی
30/03/2012 Wurstfachverkäuferin [de] Wurstfachverkäuferin تلفظ 0 رأی
30/03/2012 Erdbeerkäse [de] Erdbeerkäse تلفظ 0 رأی
30/03/2012 Patrick [de] Patrick تلفظ 1 رأی
30/03/2012 Sojagranulat [de] Sojagranulat تلفظ 0 رأی
30/03/2012 AIDS [de] AIDS تلفظ 0 رأی
30/03/2012 Kurbelwellensensor [de] Kurbelwellensensor تلفظ 0 رأی
30/03/2012 emulator [de] emulator تلفظ 0 رأی
29/03/2012 Rainer [de] Rainer تلفظ 0 رأی
29/03/2012 Schalldruckpegel [de] Schalldruckpegel تلفظ 0 رأی
29/03/2012 angekuppelt [de] angekuppelt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ