کاربر:

yoel

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های yoel شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/08/2011 lengterichting [nl] lengterichting تلفظ 0 رأی
07/08/2011 eisprong [nl] eisprong تلفظ 0 رأی
07/08/2011 noem [nl] noem تلفظ 0 رأی
07/08/2011 infectie [nl] infectie تلفظ 0 رأی
07/08/2011 voorhuid [nl] voorhuid تلفظ 0 رأی
07/08/2011 slissen [nl] slissen تلفظ 0 رأی
07/08/2011 handtas [nl] handtas تلفظ 0 رأی
07/08/2011 kaal [nl] kaal تلفظ 0 رأی
07/08/2011 bobijn [nl] bobijn تلفظ 0 رأی
07/08/2011 rechts [nl] rechts تلفظ 0 رأی
07/08/2011 vaccinatie [nl] vaccinatie تلفظ 0 رأی
07/08/2011 mijn schatje [nl] mijn schatje تلفظ 0 رأی
07/08/2011 kort [nl] kort تلفظ 0 رأی
07/08/2011 vlaggenlijn [nl] vlaggenlijn تلفظ 0 رأی
07/08/2011 verzwakt [nl] verzwakt تلفظ 0 رأی
07/08/2011 kinderverkrachter [nl] kinderverkrachter تلفظ 0 رأی
06/08/2011 HIV-virus [nl] HIV-virus تلفظ 0 رأی
06/08/2011 AIDS [nl] AIDS تلفظ 1 رأی
06/08/2011 AIDS-test [nl] AIDS-test تلفظ 0 رأی
06/08/2011 virus [nl] virus تلفظ 0 رأی
06/08/2011 overgedragen [nl] overgedragen تلفظ 0 رأی
06/08/2011 uitstellen [nl] uitstellen تلفظ 0 رأی
06/08/2011 onbeschermd [nl] onbeschermd تلفظ 0 رأی
06/08/2011 hoofdzakelijk [nl] hoofdzakelijk تلفظ 0 رأی
06/08/2011 contact [nl] contact تلفظ 0 رأی
06/08/2011 antistoffen [nl] antistoffen تلفظ 0 رأی
06/08/2011 GGD [nl] GGD تلفظ 0 رأی
06/08/2011 anoniem [nl] anoniem تلفظ 0 رأی
06/08/2011 anaal [nl] anaal تلفظ 0 رأی
06/08/2011 kontneuken [nl] kontneuken تلفظ 0 رأی