دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت تلفظ اطلاعات
29/07/2011 μες στο μυαλό μου [el] μες στο μυαλό μου تلفظ توسط کاربر ناشناس فوروو