دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/07/2011 AnnaSophia Robb [en] AnnaSophia Robb تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/05/2011 Daryl Sabara [en] Daryl Sabara تلفظ 0 رأی
07/05/2011 Courtney Jines [en] Courtney Jines تلفظ 0 رأی
07/05/2011 Winn-Dixie [en] Winn-Dixie تلفظ 0 رأی
06/05/2011 iemand [nl] iemand تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/05/2011 communicatiemiddel [nl] communicatiemiddel تلفظ 0 رأی
06/05/2011 orkas [nl] orkas تلفظ 0 رأی