دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/05/2008 Inteligencia Artificial [es] Inteligencia Artificial تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2008 anuncio [es] anuncio تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2008 jengibre [es] jengibre تلفظ 0 رأی
03/05/2008 1984 [es] 1984 تلفظ 0 رأی
03/05/2008 1986 [es] 1986 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2008 dulce [es] dulce تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/05/2008 Tamara [es] Tamara تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/05/2008 maricón [es] maricón تلفظ -1 رأی
03/05/2008 desinhibirse [es] desinhibirse تلفظ 0 رأی
03/05/2008 Dorronsoro [es] Dorronsoro تلفظ 0 رأی
03/05/2008 Soraya Arnelas [es] Soraya Arnelas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2008 Rayo Vallecano [es] Rayo Vallecano تلفظ 0 رأی
03/05/2008 Principado de Asturias [es] Principado de Asturias تلفظ 0 رأی
03/05/2008 Castilla y León [es] Castilla y León تلفظ 0 رأی
03/05/2008 berenjena [es] berenjena تلفظ 0 رأی
03/05/2008 pobreza [es] pobreza تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/05/2008 Tres Cantos [es] Tres Cantos تلفظ -1 رأی
03/05/2008 tetas [es] tetas تلفظ 0 رأی
03/05/2008 Congreso de los Diputados [es] Congreso de los Diputados تلفظ 0 رأی
03/05/2008 Senado [es] Senado تلفظ 0 رأی
03/05/2008 curasán [es] curasán تلفظ 0 رأی
03/05/2008 mongolo [es] mongolo تلفظ 1 رأی
03/05/2008 Amor [es] Amor تلفظ 0 رأی
03/05/2008 Universidad Autónoma de Madrid [es] Universidad Autónoma de Madrid تلفظ 0 رأی
03/05/2008 estabilidad [es] estabilidad تلفظ 0 رأی
03/05/2008 abandonado [es] abandonado تلفظ 2 رأی
03/05/2008 abejorro [es] abejorro تلفظ 1 رأی
03/05/2008 abastecer [es] abastecer تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
03/05/2008 aberración [es] aberración تلفظ 0 رأی
03/05/2008 ablandar [es] ablandar تلفظ 0 رأی