دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/05/2012 サーフィン [ja] サーフィン تلفظ 0 رأی
13/05/2012 湿気 [ja] 湿気 تلفظ 0 رأی
13/05/2012 [ja] 霧 تلفظ 0 رأی
04/05/2012 副 ふく [ja] 副 ふく تلفظ 0 رأی
04/05/2012 室 シツ [ja] 室 シツ تلفظ 0 رأی
04/05/2012 [ja] 索 تلفظ 0 رأی
04/05/2012 shinyuu [ja] shinyuu تلفظ 0 رأی
29/04/2012 四回 [ja] 四回 تلفظ 0 رأی
29/04/2012 五回 [ja] 五回 تلفظ 0 رأی
29/04/2012 大州 [ja] 大州 تلفظ 0 رأی
29/04/2012 たいしゅう [ja] たいしゅう تلفظ 0 رأی
29/04/2012 五大州 [ja] 五大州 تلفظ 0 رأی
29/04/2012 ごだいしゅう [ja] ごだいしゅう تلفظ 0 رأی
29/04/2012 六回 [ja] 六回 تلفظ 0 رأی
29/04/2012 ろっかい [ja] ろっかい تلفظ 0 رأی
29/04/2012 もう一回 [ja] もう一回 تلفظ 0 رأی
29/04/2012 ずるずる [ja] ずるずる تلفظ 0 رأی
29/04/2012 いちゃいちゃ [ja] いちゃいちゃ تلفظ 0 رأی
29/04/2012 もっかい [ja] もっかい تلفظ 0 رأی
26/04/2012 Issei Sagawa [ja] Issei Sagawa تلفظ 0 رأی
25/04/2012 海賊 [ja] 海賊 تلفظ 0 رأی
25/04/2012 矢尾一樹 [ja] 矢尾一樹 تلفظ 0 رأی
25/04/2012 山口由里子 [ja] 山口由里子 تلفظ 0 رأی
25/04/2012 大谷育江 [ja] 大谷育江 تلفظ 0 رأی
25/04/2012 平田広明 [ja] 平田広明 تلفظ 0 رأی
25/04/2012 山口勝平 [ja] 山口勝平 تلفظ 0 رأی
25/04/2012 中井和哉 [ja] 中井和哉 تلفظ 0 رأی
25/04/2012 岡村明美 [ja] 岡村明美 تلفظ 0 رأی
25/04/2012 田中真弓 [ja] 田中真弓 تلفظ 0 رأی
25/04/2012 仲里依紗 [ja] 仲里依紗 تلفظ 0 رأی