دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/12/2011 râper [fr] râper تلفظ 0 رأی
02/12/2011 temps [fr] temps تلفظ -3 رأی
02/12/2011 chicaner [fr] chicaner تلفظ 0 رأی
02/12/2011 La rivière [fr] La rivière تلفظ 0 رأی
02/12/2011 franchement [fr] franchement تلفظ 2 رأی
02/12/2011 bourée [fr] bourée تلفظ 0 رأی
02/12/2011 dioxyde de carbone [fr] dioxyde de carbone تلفظ 0 رأی