دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/01/2011 Vilarello [gl] Vilarello تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Vilasusá [gl] Vilasusá تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Vilaxoán [gl] Vilaxoán تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Roma [gl] Roma تلفظ 0 رأی
24/01/2011 présa [gl] présa تلفظ 0 رأی
24/01/2011 presa [gl] presa تلفظ 0 رأی
24/01/2011 pingüín [gl] pingüín تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Penedo [gl] Penedo تلفظ 0 رأی
24/01/2011 pelve [gl] pelve تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Vilar do Monte [gl] Vilar do Monte تلفظ 0 رأی
24/01/2011 comungar [gl] comungar تلفظ 0 رأی
24/01/2011 acelga [gl] acelga تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Abade [gl] Abade تلفظ 0 رأی
24/01/2011 canón [gl] canón تلفظ 0 رأی
24/01/2011 cor [gl] cor تلفظ 0 رأی
24/01/2011 fuxidío [gl] fuxidío تلفظ 0 رأی
24/01/2011 esgazar [gl] esgazar تلفظ 0 رأی
24/01/2011 calzón [gl] calzón تلفظ 0 رأی
24/01/2011 xersei [gl] xersei تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Vilaseco [gl] Vilaseco تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Vilar de Arriba [gl] Vilar de Arriba تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Vilapouca [gl] Vilapouca تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Vilarín [gl] Vilarín تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Vilariño [gl] Vilariño تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Vilariño de Abaixo [gl] Vilariño de Abaixo تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Vilariño de Arriba [gl] Vilariño de Arriba تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Vilarchán [gl] Vilarchán تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Vilasante [gl] Vilasante تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Vilela [gl] Vilela تلفظ 0 رأی
24/01/2011 Vilavella [gl] Vilavella تلفظ 0 رأی