دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/12/2010 crebacabezas [gl] crebacabezas تلفظ 0 رأی
07/12/2010 boneca [gl] boneca تلفظ 0 رأی
07/12/2010 coio [gl] coio تلفظ 0 رأی
07/12/2010 delas [gl] delas تلفظ 0 رأی
07/12/2010 aquilo [gl] aquilo تلفظ 0 رأی
07/12/2010 eses [gl] eses تلفظ 0 رأی
07/12/2010 esa [gl] esa تلفظ 0 رأی
07/12/2010 estes [gl] estes تلفظ 0 رأی
07/12/2010 esta [gl] esta تلفظ 0 رأی
07/12/2010 ese [gl] ese تلفظ 0 رأی
07/12/2010 ŝuo [eo] ŝuo تلفظ 2 رأی
07/12/2010 treni [eo] treni تلفظ 0 رأی
07/12/2010 kanzono [eo] kanzono تلفظ 0 رأی
07/12/2010 eixo [gl] eixo تلفظ 0 رأی
07/12/2010 chavella [gl] chavella تلفظ 0 رأی
07/12/2010 vitillo [gl] vitillo تلفظ 0 رأی
07/12/2010 fincón [gl] fincón تلفظ 0 رأی
07/12/2010 seus [gl] seus تلفظ 1 رأی
06/12/2010 súa [gl] súa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/12/2010 ren [gl] ren تلفظ 1 رأی
06/12/2010 pretensioso [gl] pretensioso تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/12/2010 isto [gl] isto تلفظ 0 رأی
06/12/2010 cho [gl] cho تلفظ 0 رأی
06/12/2010 aquela [gl] aquela تلفظ 0 رأی
06/12/2010 aquel [gl] aquel تلفظ 0 رأی
06/12/2010 túas [gl] túas تلفظ 0 رأی
06/12/2010 teus [gl] teus تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/12/2010 kuracisto [eo] kuracisto تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/12/2010 aqueles [gl] aqueles تلفظ 0 رأی
05/12/2010 túa [gl] túa تلفظ 0 رأی