دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/04/2008 computer [it] computer تلفظ 1 رأی
21/04/2008 informatica [it] informatica تلفظ 0 رأی
16/04/2008 Salvatore Ferragamo [it] Salvatore Ferragamo تلفظ 8 رأی بهترین تلفظ
16/04/2008 Sassari [it] Sassari تلفظ 0 رأی
16/04/2008 Imperia [it] Imperia تلفظ 0 رأی
16/04/2008 Vibo Valentia [it] Vibo Valentia تلفظ 0 رأی
16/04/2008 Teramo [it] Teramo تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
16/04/2008 Massa Carrara [it] Massa Carrara تلفظ 0 رأی
16/04/2008 Viterbo [it] Viterbo تلفظ 0 رأی
16/04/2008 Pordenone [it] Pordenone تلفظ 0 رأی
16/04/2008 Reggio Emilia [it] Reggio Emilia تلفظ 0 رأی
16/04/2008 Pescara [it] Pescara تلفظ 0 رأی
16/04/2008 Taranto [it] Taranto تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/04/2008 Cremona [it] Cremona تلفظ 0 رأی
16/04/2008 Macerata [it] Macerata تلفظ 0 رأی
16/04/2008 Grosseto [it] Grosseto تلفظ 0 رأی
16/04/2008 Gorizia [it] Gorizia تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
16/04/2008 Arezzo [it] Arezzo تلفظ 0 رأی
16/04/2008 Ascoli Piceno [it] Ascoli Piceno تلفظ 0 رأی
16/04/2008 Alessandria [it] Alessandria تلفظ 0 رأی
16/04/2008 Novara [it] Novara تلفظ 0 رأی
16/04/2008 Ancona [it] Ancona تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/04/2008 Trieste [it] Trieste تلفظ 1 رأی
16/04/2008 Ferrara [it] Ferrara تلفظ 0 رأی
16/04/2008 Perugia [it] Perugia تلفظ 0 رأی
16/04/2008 Milano [it] Milano تلفظ 1 رأی
16/04/2008 burrone [it] burrone تلفظ 0 رأی
16/04/2008 ramarro [it] ramarro تلفظ 0 رأی
16/04/2008 prodromo [it] prodromo تلفظ 0 رأی
12/04/2008 Martini [it] Martini تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ