دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
24/04/2010 Magi [is] Magi تلفظ 0 رأی