دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
07/10/2012 Fygi [nl] Fygi تلفظ توسط Brugmans
03/10/2012 UPnP [en] UPnP تلفظ توسط trice
07/09/2012 高数 [hak] 高数 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 化学 [hak] 化学 تلفظ 1 رأی
07/09/2012 物理 [hak] 物理 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 数学 [hak] 数学 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 语文 [hak] 语文 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 面包 [hak] 面包 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 菜 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 饭 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 村 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 镇 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 [hak] 县 تلفظ 0 رأی
07/09/2012 省 (saang2) [hak] 省 (saang2) تلفظ 0 رأی
07/09/2012 国家 [hak] 国家 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 苍井空 [hak] 苍井空 تلفظ توسط ucoupak
31/08/2012 思路 [hak] 思路 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 思维 [hak] 思维 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 思考 [hak] 思考 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 [hak] 苦 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 [hak] 辣 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 [hak] 甜 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 [hak] 酸 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 [hak] 咸 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 电池 [hak] 电池 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 电话 [hak] 电话 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 荔枝 [hak] 荔枝 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 龙眼 [hak] 龙眼 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 龙的传人 [hak] 龙的传人 تلفظ 0 رأی
31/08/2012 总线 [zh] 总线 تلفظ توسط Kaughan