کاربر:

wertxi

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های wertxi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/04/2019 Hjörleifsdóttir [is] Hjörleifsdóttir تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Mjólkursamsalan [is] Mjólkursamsalan تلفظ 0 رأی
22/04/2019 skýrslnanna [is] skýrslnanna تلفظ 0 رأی
22/04/2019 raðtölur [is] raðtölur تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Jónsmessa [is] Jónsmessa تلفظ 0 رأی
22/04/2019 júgur [is] júgur تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Glæsileiki [is] Glæsileiki تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Sumarlandið [is] Sumarlandið تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Afmælissöngurinn [is] Afmælissöngurinn تلفظ 0 رأی
22/04/2019 súkkulaðiköku [is] súkkulaðiköku تلفظ 0 رأی
22/04/2019 eftirréttir [is] eftirréttir تلفظ 0 رأی
22/04/2019 barnaafmæli [is] barnaafmæli تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Teitsbrekkutindur [is] Teitsbrekkutindur تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Leitishamar [is] Leitishamar تلفظ 0 رأی
22/04/2019 mýkingarefni [is] mýkingarefni تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Snjódalagljúfur [is] Snjódalagljúfur تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Gunnuhver [is] Gunnuhver تلفظ 0 رأی
22/04/2019 fótósjopp [is] fótósjopp تلفظ 0 رأی
22/04/2019 forréttir [is] forréttir تلفظ 0 رأی
22/04/2019 stjörnukíkir [is] stjörnukíkir تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Stóri-Dímon [is] Stóri-Dímon تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Hallbjarnastaðakambur [is] Hallbjarnastaðakambur تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Snjógil [is] Snjógil تلفظ 0 رأی
22/04/2019 verðurðu [is] verðurðu تلفظ 0 رأی
22/04/2019 borðarðu [is] borðarðu تلفظ 0 رأی
22/04/2019 gerðirðu [is] gerðirðu تلفظ 0 رأی
02/12/2018 gúrkusneið [is] gúrkusneið تلفظ 0 رأی
02/12/2018 Péturhnjúkur [is] Péturhnjúkur تلفظ 0 رأی
02/12/2018 Stigarjökull [is] Stigarjökull تلفظ 0 رأی
02/12/2018 Litluspjóthólmaflögur [is] Litluspjóthólmaflögur تلفظ 0 رأی