دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت تلفظ اطلاعات
24/04/2018 Zij wonen op de Nassaukade [nl] Zij wonen op de Nassaukade تلفظ 0 رأی