دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/03/2010 deprimidos [pt] deprimidos تلفظ 0 رأی
20/03/2010 destripar [pt] destripar تلفظ 0 رأی
20/03/2010 cinzentos [pt] cinzentos تلفظ 0 رأی
20/03/2010 debochou [pt] debochou تلفظ 0 رأی
20/03/2010 secundarista [pt] secundarista تلفظ 0 رأی
20/03/2010 furtei [pt] furtei تلفظ 0 رأی
20/03/2010 recém-assados [pt] recém-assados تلفظ 0 رأی
20/03/2010 arrotando [pt] arrotando تلفظ 0 رأی
20/03/2010 cobalto [pt] cobalto تلفظ 0 رأی
20/03/2010 apadrinha [pt] apadrinha تلفظ 0 رأی
20/03/2010 furtara [pt] furtara تلفظ 0 رأی
20/03/2010 gorduchos [pt] gorduchos تلفظ 0 رأی
20/03/2010 estremecida [pt] estremecida تلفظ 0 رأی
20/03/2010 encrenqueiros [pt] encrenqueiros تلفظ 0 رأی
20/03/2010 ninfas [pt] ninfas تلفظ 0 رأی
20/03/2010 compliquei [pt] compliquei تلفظ 0 رأی
20/03/2010 saltitando [pt] saltitando تلفظ 0 رأی
20/03/2010 importunou [pt] importunou تلفظ 0 رأی
20/03/2010 congratulações [pt] congratulações تلفظ 0 رأی
20/03/2010 besteiras [pt] besteiras تلفظ 0 رأی
20/03/2010 enroscavam [pt] enroscavam تلفظ 0 رأی
20/03/2010 percevejos [pt] percevejos تلفظ 0 رأی
20/03/2010 morderem [pt] morderem تلفظ 0 رأی