دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/03/2010 impressionavam [pt] impressionavam تلفظ 0 رأی
23/03/2010 cultivados [pt] cultivados تلفظ 0 رأی
23/03/2010 melhorada [pt] melhorada تلفظ 0 رأی
23/03/2010 apareciam [pt] apareciam تلفظ 0 رأی
23/03/2010 repousava [pt] repousava تلفظ 0 رأی
23/03/2010 harmônicas [pt] harmônicas تلفظ 0 رأی
23/03/2010 coroados [pt] coroados تلفظ 0 رأی
23/03/2010 pomares [pt] pomares تلفظ 0 رأی
23/03/2010 desenhavam [pt] desenhavam تلفظ 0 رأی
23/03/2010 plumagens [pt] plumagens تلفظ 0 رأی
23/03/2010 pousavam [pt] pousavam تلفظ 0 رأی
23/03/2010 erguerem [pt] erguerem تلفظ 0 رأی
23/03/2010 saleta [pt] saleta تلفظ 0 رأی
23/03/2010 mencionada [pt] mencionada تلفظ 0 رأی
23/03/2010 reforçada [pt] reforçada تلفظ 0 رأی
23/03/2010 influenciada [pt] influenciada تلفظ 0 رأی
23/03/2010 surgido [pt] surgido تلفظ 0 رأی
23/03/2010 estada [pt] estada تلفظ 0 رأی
23/03/2010 ajudada [pt] ajudada تلفظ 0 رأی
23/03/2010 melancólicos [pt] melancólicos تلفظ 0 رأی
23/03/2010 transferida [pt] transferida تلفظ 0 رأی
23/03/2010 modificada [pt] modificada تلفظ 0 رأی
23/03/2010 mandassem [pt] mandassem تلفظ 0 رأی
23/03/2010 recompensadas [pt] recompensadas تلفظ 0 رأی
23/03/2010 Luís Antônio Feliciano Marcondes [pt] Luís Antônio Feliciano Marcondes تلفظ 0 رأی
23/03/2010 Neguinho da Beija-Flor [pt] Neguinho da Beija-Flor تلفظ 0 رأی
23/03/2010 instado [pt] instado تلفظ 0 رأی
23/03/2010 parecença [pt] parecença تلفظ 0 رأی
23/03/2010 persuadiram [pt] persuadiram تلفظ 0 رأی
23/03/2010 graciosos [pt] graciosos تلفظ 0 رأی