دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت تلفظ اطلاعات
04/08/2017 No dia do casamento, o noivo desapareceu. [pt] No dia do casamento, o noivo desapareceu. تلفظ 0 رأی