دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/11/2017 buscaréis [es] buscaréis تلفظ 0 رأی
06/11/2017 ofrecerás [es] ofrecerás تلفظ 0 رأی
06/11/2017 ofreceremos [es] ofreceremos تلفظ 0 رأی
06/11/2017 Casapueblo [es] Casapueblo تلفظ 0 رأی
06/11/2017 ofrecerá [es] ofrecerá تلفظ 0 رأی
06/11/2017 ya que estamos [es] ya que estamos تلفظ 0 رأی
06/11/2017 ¿Y eso? [es] ¿Y eso? تلفظ 0 رأی
24/10/2017 ejecutaseis [es] ejecutaseis تلفظ 0 رأی
24/10/2017 ejecutarais [es] ejecutarais تلفظ 0 رأی
24/10/2017 prepararán [es] prepararán تلفظ 0 رأی
24/10/2017 traductor autonomo [es] traductor autonomo تلفظ 0 رأی
24/10/2017 trajería [es] trajería تلفظ 0 رأی
24/10/2017 ¿Tienes encencido el Bluetooth? [es] ¿Tienes encencido el Bluetooth? تلفظ 0 رأی
24/10/2017 bluetooth [es] bluetooth تلفظ 0 رأی
24/10/2017 A ver, a ver. [es] A ver, a ver. تلفظ 0 رأی
20/04/2015 colon sigmoide [es] colon sigmoide تلفظ 0 رأی
20/04/2015 hazañero [es] hazañero تلفظ 0 رأی
20/04/2015 hazañera [es] hazañera تلفظ 0 رأی
20/04/2015 gualdrapa [es] gualdrapa تلفظ 0 رأی
20/04/2015 todo bien [es] todo bien تلفظ 0 رأی
20/04/2015 Pujols [ca] Pujols تلفظ 0 رأی
20/04/2015 Galindez [es] Galindez تلفظ 0 رأی
20/04/2015 tirapiedra [es] tirapiedra تلفظ 0 رأی
20/04/2015 pila alcalina [es] pila alcalina تلفظ 0 رأی
20/04/2015 tener un sueño extraño [es] tener un sueño extraño تلفظ 0 رأی
20/04/2015 ganarse la lotería [es] ganarse la lotería تلفظ 0 رأی
20/04/2015 venusino [es] venusino تلفظ 0 رأی
20/04/2015 pruebas de funcionamiento pulmonar [es] pruebas de funcionamiento pulmonar تلفظ 0 رأی
20/04/2015 glándulas salivares [es] glándulas salivares تلفظ 0 رأی
20/04/2015 vena cava inferior [es] vena cava inferior تلفظ 0 رأی