دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/07/2009 Louis Althusser [fr] Louis Althusser تلفظ 0 رأی
02/07/2009 La Dame Blanche [fr] La Dame Blanche تلفظ 0 رأی
02/07/2009 Michel Leiris [fr] Michel Leiris تلفظ 0 رأی
02/07/2009 le sac [fr] le sac تلفظ 0 رأی
02/07/2009 teinturiers [fr] teinturiers تلفظ 0 رأی
02/07/2009 Nièvre [fr] Nièvre تلفظ 0 رأی
02/07/2009 Joseph-Marie Vien [fr] Joseph-Marie Vien تلفظ 0 رأی
02/07/2009 L’été [fr] L’été تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ