دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت تلفظ اطلاعات
14/11/2017 私は経済学部の学生です [ja] 私は経済学部の学生です تلفظ 0 رأی
01/10/2017 人生楽ありゃ苦もあるさ [ja] 人生楽ありゃ苦もあるさ تلفظ 0 رأی
11/08/2017 アメリカの空軍基地は日本にもあります。 [ja] アメリカの空軍基地は日本にもあります。 تلفظ 0 رأی
03/05/2017 Taubertal Festival [de] Taubertal Festival تلفظ توسط aarp65
29/07/2015 書きに行った [ja] 書きに行った تلفظ توسط skent
27/07/2014 お前にそんなこと言われたくない [ja] お前にそんなこと言われたくない تلفظ 0 رأی
21/07/2013 じゃあ、またね [ja] じゃあ、またね تلفظ 0 رأی